Társadalmi Reflexió Intézet előnézeti képe

Társadalmi Reflexió Intézet

A Társadalmi Reflexió Intézet (TRI) célja, hogy a jezsuita rend missziójára alapozva segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Hisznek abban, hogy az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb, így az Intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet ösztönözzön. Az Intézet emellett a hazai egyházkép formálásában kíván aktív szerepet vállalni.

Ugrás a weboldalra

Indulás ideje
2017. május. 31.
Ügyfél
dr. Feledy Botond, igazgató | Társadalmi Reflexió Intézet | Szeged

A weboldal az Osiris kiadónál 2017 májusában “Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon” c. kötet megjelenésével egyidőben debütált. 

Socialreflection Hegymenet

"[...] a kötet célja, hogy elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával, a magyar társadalom és politika előtt álló legfontosabb kihívásokat vegye számba, egyúttal megoldási javaslatokat is körvonalazzon.

E kötet kiadását az Intézet támogatta azzal a megfontolással, hogy a bemutatását követő hónapok során a szerzőit és a felelős politikai döntéshozókat egy asztalhoz ültetve, párbeszédet kezdeményezzen. A kötetet az Intézet vitairatnak tekinti, amely alkalmas lehet a tényalapú viták kezdeményezésére, színvonalas párbeszéd megalapozására. A kötet szerkesztői Jakab András és Urbán László." 

Az Intézet tevékenységének három fő területe a következő: 

Socialreflecion Older People

Idősek társadalmi helyzete

A magyar társadalom méltatlanul elhanyagolt, óriási és növekvő részét képezik a hatvan év felettiek. A közép-európai lehetőségek közt biztosítani a méltó idősödést és időskört az egyik legkomolyabb társadalmi kihívás a következő évtizedekben. 

Socialreflecion Social Integration

Társadalmi integráció

Az Intézet a legfontosabb társadalmi integrációs kérdésekkel (így különösen a romaprogramok, menekültszolgálat, nők helyzete) kapcsolatos longitudinális kutatásokat végez, abban bízva, hogy ezzel előmozdíthatja a társadalmi integrációval kapcsolatos intellektuális párbeszédet.

Socialreflecion Youth

Ifjúság

Az Intézet a hazai és régiós tehetséggondozó modelleket és ezek hatékonyságát, teljesítményét vizsgálja. Módszertani fejlesztéseivel a tehetséggondozás értékszemléletű értelmezéséhez kíván hozzájárulni

A fentieken túl az Intézet szimulációk szervezésével (Fishbanks szimulációs játék, EU Crisis szimuláció, STRATAGEM fenntartható fejlődés szimuláció), valamint nyári egyetemek és szimpóziumok szervezésével foglalkozik. 

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium weboldalának megújítása során kialakult együttműködésünk Ottóval nemcsak egy díjat hozott a házhoz, hanem több más szakkollégium is ihletést kapott, mi pedig jó szívvel tudtuk őt ajánlani. Azóta már belső adatkezelő és adminisztrátori rendszerünket is vele fejlesztettük, amely szintén pilot-jellegű és arra számítunk, hogy olyan jó és alapos megoldásokat tudtunk együtt kidolgozni, amelyeket bátran máshol is átvesznek majd. Ottó mindeközben végig megbízható, és ami különösen fontos az informatikusok és nem-informatikusok közti együttműködésben: rendkívül kommunikatív és érthető, elérhető maradt.